TENS

TENS

TENS er en anerkjent behandling for å redusere akutte og langvarige smerter. TENS anbefales som smertelindring for å fremme effekten av aktiv behandling og fysisk aktivitet og bør testes ut når pasienten har vondt.